elbjornNågot förvånat så har alla offerter innehållit en post på byggel på 25 till 30 000 kr. Då jag inte är helt novis inom elområdet så tänkte jag reflektera lite över denna kostnad. När du bygger nytt så kan du kontakta det elbolag som finns på orten och beställa byggel. I mitt fall så kostar det 2500 kr i inkoppling, 640 kr / månad i hyra av elskåp, samt 8195 för abonnemang 25 A 1 år, 2500 kr urkoppling när du är klar samt 12,8 öre/kWh i energikostnad. När du sedan är klar så betalar du anslutningsavgift för ordinarie mätare.

Hade du istället beställt permanent el direkt så, hade du fått betala för anslutningsavgift samt för ett mätarskåp som har plats för elmätare, jordfelsbrytare 30ms, samt några elutag och säkringar. Jag begärde offert på detta och en av elfirmorna i staden ville ha runt 5000 kr för att bygga detta. I vår tomt ingår el, fiber, vatten och avlopp. Så jag började fundera på om jag blir blåst av elbolaget och hur man kan göra. Vårt elbolag har tydligen dessutom skickat ut riktlinjer som säger att elektrikerna inte får sätta upp en mätare på en temporär pall i ett skåp som man ställer fritt på tomten som senare lyftes över på huset/garaget.. Risken är enligt dom att det blir en bit kabel över som inte kapas samt kabelrör inte dras hela vägen. Detta är en el-fara så någon senare skulle kunna sätta ett spätt i kabeln.

Ett alternativ är att slå ner en halv telefonstolpe och sätta upp ett stolpskåp. Inte så snyggt på en tomt mitt inne i en stad men billigt när allt är klart så ber man om en mätarflytt. Ett annat alternativ är att låna ström av någon granne tills ordinarie mätare finns monterad i infällda elcentralen på huset och skippa byggströmmen under byggtiden.

Ett nytt byggskåp kostar 15 000 kr men finns beg på blocket för ca 5 000 kr. Frågan är ju hur mycket kostar en flytt av mätaren samt skarvning av kabel? tjärnar man något på detta eller ska man ändå beställa byggström?