Ett sätt att spara in investeringskostnaden för husbygget är att välja en frånluftvärmepump (FLVP) istället för en bergvärmepump (BVP).

FLVP överför värmen i frånluften till varmvatten, som antingen går till att värma huset igen som golvvärme & radiatorer (det vill säga vanliga klassiska element) eller vanligt varmvatten i kranar & dusch. Så golvvärmen värmer luften i rummet, FLVP tillvaratar värmen ur luften och skickar tillbaka den till golvvärmen. Tyvärr blir det en förlust för varje ”återvinning”, men å andra sidan så tillvaratar FLVP:en givetvis även värmen som kommer från lampor, datorer, människor, kaminen, osv.

Eftersom det ändå inte räcker under vinterhalvåret så behöver en FLVP kompletteras med en elpatron för att hålla upp temperaturen.

Ett dyrare alternativ är då BVP. Då kommer värmen från berggrunden (extern källa) istället för att bara återcirkulera samma värme gång på gång. Kostar ca 85 000 kr extra i investeringskostnad, men ger betydligt lägre elräkningar. Eller för att räkna extra månadskosnad, så med en ränta på 2% så skulle det ge 142 kr extra i ränta per månad exkl. amortering.

Nu finns det de som säger att inte heller en BVP räcker under kalla vinterdagar, utan även där behöver man räkna med att det tillkommer elström för att värma golvvärme & radiatorer. Och med tanke på den extra kostnaden så finns det försäljare som säger att på hus under 200 m2 så kommer återbetalningstiden på en BVP vara 30 år och därför tveksamt om det är värt investeringen.

Både FLVP och BVP tar in friskluften via ventiler i väggen. Vilket skapar kallras vintertid, speciellt med golvvärme då man inte har ett element direkt under intaget som värmer upp kalluften som kommer in. Ett alternativ som går att kombinera med BVP är det som kallas FTX, en Frånluft-Tilluft-värmeväXlare. På samma sätt som FLVP så tillvaratar FTX värmen i frånluften (alltså går inte FLVP & FTX att kombinera), men istället för att föra över den till vatten så överförs värmen till tilluften, så istället för att få in kall uteluft så får man fortfarande in fräsch ny, men istället behagligt tempererad luft. FTX räknas inte som värmesystem utan som ventilationssystem och har mer med komfort än energi att göra. Plus 45 000 kr, dvs 75 kr extra ränta per månad.

Så, är det värt 130 000 kr (+ 217 kr i ränta/mån) för lägre elräkningar och högre komfort? Självklart är jag medveten om att det går det att pruta och få räntor på under 2% i dagsläget, men å andra sidan kommer räntan inte ligga kvar på dagens nivåer så att räkna på 2% ränta bedömer jag ändå som snålt i det långa loppet.