I onsdags fick vi ett mail från vår bygglovshandläggare på kommunen med att vårt bygglov var beviljat!!

Bifogat i mailet fanns ett dokument som hette ”Del.beslut Bygglov Graniten 8.pdf”. Vadå delbeslut!? Kan man få delbeslut på ett bygglov? Och oavsett hur mycket jag läste dokumentet så hittade jag inget om vilken del som var beslutat och vad som inte var beslutat alternativt behövde kompletteras.

Det tog ända till nu på morgonen (när jag skulle skriva ihop detta inlägg) som jag verkligen läste rubriken ”Delegationsbeslut bygglov” som det gick upp ett ljus – det var inte delbeslut, del.beslut (med punkt) var en förkortning för delegationsbeslut!! Smartskaft!

 

bygglov-beslut

I delegationsbeslutet hänvisas till några bilagor (”Hur man överklagar” och ”Kallelse till tekniskt samråd”) som inte var bifogade i mailet. Och det står att vi ska få ”Utdrag till byggherre samt markägare enligt förteckning (brev)”.

Jag har avvaktat att lägga upp detta inlägget i hopp om att vi skulle få papperna i brevlådan också innan vi la upp det, men de har inte kommit. Jaja, de dyker väl upp på måndag eller tisdag.

Samtidigt lär väl räkningen på 25 880 kr också dyka upp. Vi hade räknat med att vi skulle klara oss med den lägre bygglovsavgiften (20 556 kr) eftersom huset är på 181 m2 och gränsen för avgiften går vid 200 m2.

Men 181 m2 är vår blivande boarea, bygglovsavgift räknas tydligen på bruttoarea (står tydligt ”Bruttoarea” i tabellen från Östersunds kommuns lista över ”Avgifter inom plan- och byggområdet (2016)”), där även arean för väggarna och balkongen ska räknas in, vilket gör att vi hamnar på 218 m2 istället. Första beviset på det alla säger ”det blir mycket dyrare att bygga hus än vad man tänkt sig. Räkna +10-15% mot kalkylen”.

Och vi slapp ju betala någon extra avgift för bygglov för garaget, i och med att vi sökte bygglov för garage samtidigt som vi sökte för huset. Där sparade vi å andra sidan 6 521  kr…