En av våra framtida grannar har skrivit ett medborgarförslag på Östersunds kommuns hemsida angående bygget av en förskola i Brittsbo. Även om du inte bor i området, var gärna med och väck frågan för vår skull genom att skriva under förslaget:

Det har även lämnats in två andra medborgarförslag angående Brittsbos elljusspår. Skriv gärna under dem också när du ändå har loggat in:

Gör en gångväg från etapp 5 till elljusspåret för att underlätta access till detsamma, istället för att vi ska förväntas gena över grannarnas tomter alternativt ut och gå på Åsvägen helt i onödan:

Bygg sedan ut elljusspåret med en gång-/skidbro över E14 och koppla ihop det med Tysjöarnas naturreservat: