smartgrid_illustration_brain-430x321Jag pratade med min bror på telefon häromdagen. Han har läst industriell ekonomi på universitetet, och bland annat har de läst en del om ”framtidens energisystem” och smart el.

Hans första kommentar är att vi kommer uppleva smart el som bökigt, eftersom dagens elsystem inte är anpassade efter det.

Ur hans perspektiv handlar smart el om hur man kan få energisystemet att bli mer flexibelt. Traditionellt har elen producerats hos kraftverk (vatten-, vind-, kärnkraft, osv) och sålts till konsumenter (villor, fabriker, osv). Och så pratar man om fasta eller rörliga elpriser, men t.ex. Jämtkraft anger sitt rörliga elpris i pris per månad, inte pris per minut.

Smart el suddar ut de traditionella gränserna genom att underlätta småskalig elproduktion, t.ex. solpaneler på taket på en villa.

Smart el handlar också om att styra sin elförbrukning utifrån elpris (t.ex. starta diskmaskinen) när ”elpriset är under X kr/kWh” och producera egen el om ”elpriset överstiger Y kr/kWh” (svårt med solpaneler dock, eftersom de producerar ström när solen skiner och inte annars).

Dagens elnät är ganska dumma. De fungerar som så att man gör en beräkning på hur mycket el man tror sig behöva producera, och sedan skickar stora centrala kraftverk ut denna mängd. Skulle man ha gjort en dålig estimation och skickat ut för lite energi, tvingas man ta till reservkraftverk, som i bästa fall kommer från vattenkraft men i värsta fall från oljeeldade kraftverk. Dessutom spiller vi, trots vårt kyliga klimat, enorma mängder överskottsvärme från bostäder, industri och kraftproduktion. Det konventionella elnätet har helt enkelt ingen möjlighet att ta till vara på denna överskottsvärme. Det har däremot de smarta elnäten.

Lagring av energi är en viktig pusselbit i de smarta elnäten. Den realistiska förhoppningen är att man under sommarperioden, när energiåtgången är låg, ska kunna lagra överskottsenergi från solkraftverk i stora batterier, för att sedan när vintern och kylan kommer kunna använda den lagrade värmen istället för att elda olja, kol och skog för att värma sina bostäder. Likväl ska de smarta elnäten kunna hantera den ojämna produktionen av även vindkraft på ett bra sätt.

Ganska intressant att höra, eftersom många andra mest pratat om tända/släcka lampor och ”stänga av” uttag (t.ex. spisen) när man går hemifrån. Visst finns det de som säger att man kan spara ström på att släcka lampor och sänka golvvärme med mera när man inte är hemma, men med tillägget att ”du ska inte sätta in smart el för att tro att det kommer bli billigare energiräkningar, utan du gör det för komfortens/teknikens/intressets skull”. Att sätta in en ”elprismätare” har jag hört talas någon enstaka gång, inte som en del av smart el.

Så, om vi var intresserade av solceller och sånt, så tyckte min bror att smart el absolut kan vara något för oss att fundera på. Framförallt för att Jonas är intresserad av el och teknik. Men som sagt var, även om tekniken finns så är inte systemen utbyggda med smart el-funktioner idag, så det kommer bli lite bökigt till en början.

Läs mer, samt citat- och bildkälla: http://osqledaren.se/det-smarta-natet/ (KTH:s kårtidning, publicerat 12 maj 2011)