I början av november skrev jag att det fanns tre medborgarförslag på Östersunds kommuns demokratiportal som rörde Brittsbo. Några dagar senare hade två av förslagen passerat gränsen på 25 underskrifter för att kommunen ska ta upp dem ”för vidare hantering”. Det vill säga att de ska hanteras:

… enligt kommunens rutiner för medborgarförslag. Förslag som är avslutade 14 dagar innan nästa kommunfullmäktige tas upp och anmäls som medborgarförslag vid det sammanträdet, annars tas det upp på nästkommande sammanträde.

Fullmäktige kan välja att lämna ditt medborgarförslag vidare till en särskild nämnd för hantering och beslut.

Nu vill jag ge en sista push till det tredje förslaget: ”Ny länk/väg till Lugnviks Elljusspår för oss Brittsbor” som fortfarande bara har 15 underskrifter. Deadline är 3 januari, så vill du vara med och påverka så är det sista chansen nu!

Förslaget innehåller en skiss på var författaren till förslaget har tänkt att en länk/väg till elljusspåret skulle kunna skapas. I skissen över tomterna som släppets till etapp 5 så finns inget utrymme lämnat på den platsen. Däremot finns det något längst ner i högra hörnet som ser ut som en gång/cykelväg i förlängningen från Tofsmesvägen till elljusspåret. Å andra sidan så har de ritat in en förskola också (och det ser ju inte särskilt ljust ut för förskolan), så det är säkrast att inte ta ut något i förväg.

Så – om du inte redan har gjort det – gå in och skriv under förslaget!

 

Citat: http://ostersund.demokratiportalen.se/guidance, läst 2016-12-27