Sent i eftermiddags fick vi äntligen de tekniska ritningarna! Det vill säga:

  • El (se bild till höger)
  • Golvvärme inkl. teknisk specifikation
  • Grundplan
  • Grundplan garage
  • Laster & bäring
  • Vatten & sanitet
  • Ventilation

 

Till de tekniska ritningarna räknas även:

  • A-ritning
  • Nybyggnadskarta
  • Utvändig VA

… som vi har sedan tidigare.

 

Nästa steg är nu att boka tekniskt samråd med kommunen.

Men till samrådet behövs, förutom alla ritningarna, även en kontrollplan från vår kontrollansvarige. Tyvärr hade han redan gått från kontoret när vi ringde och berättade att vi fått ritningarna. Men han skulle maila kontrollplanen imorgon.