Jag nämnde det som hastigast i slutet av förra inlägget att vi nu har ”prickat av fem punkter från checklistan” på tre dagar:

  • Två riktigt stora punkter: tekniskt samråd och startbesked – och det är såklart de jag har fokuserat på och skrivit om hittills.
  • En medelstor punkt: KA:s kontrollplan. Jag har redan  nämnt den några gånger, men kanske inte förklarat vad det är. Det är alltså en checklista med massor av lagparagrafer och branschnormer som ska uppfyllas under byggets gång. Alltifrån punkter som det räcker med ”entreprenörens egenkontroll”, till sådant som ska skickas in till byggnadsnämnden.
  • Och så två mindre punkter: Två papper som vi har lämnat in:

 

Anmälan för borrning av bergvärme:

Till vårt tekniska samråd i onsdags så hade försäljaren med sig anmälningsblanketten för borrning av bergvärmen. Den fick vi skriva under och så lämnade vi den till bygglovshandläggaren, så skulle hon skicka den med internposten.

Den var det absolut ingen brådska med – gissningsvis kommer de inte borra för bergvärmen förrän i slutet av sommaren – men det är väl lika bra att lämna in pappret och ha det gjort. Vi hade pratat med säljaren om att han skulle göra det åt oss redan för flera veckor sedan så att det inte skulle glömmas bort. Jaja, det är väl ganska givet att vi ska skriva under den, så detta blev ju en väldigt smidig lösning, och som sagt var så är det fixat nu.

 

Ansökan om VA-anslutning:

Under det tekniska samrådet så framkom det att vi inte hade lämnat in vår ”Ansökan om VA-anslutning” till Vatten Östersund än. Den ska in sex veckor före anslutning. Vi har inte reflekterat särskilt mycket kring det. Eller egentligen inget alls. Det vi har funderat över är om det krävs byggvatten eller ej, men där har vi fått till svar att ”så här på våren behövs inget byggvatten”. Men det är väl klart att VA-anslutningen görs redan i samband med att de gräver för grunden och ändå är nere i marken och bökar…

Eftersom vi hade pappret med oss – det kom tillsammans med bygglovet redan i höstas, och har sedan dess legat i pärmen med alla papper kring husbygget – så vi fick hjälp att fylla i den. När vi frågade varför de nöjt sig med fastighetsbeteckningen, men inte skrivit i adressen, så fick vi till svar att ”de väntar på den”. Oops! Har vi missat något?!

Normalt så brukade tydligen Vatten Östersund vara med på tekniska samrådet, men de hade fått förhinder, annars hade vi kunnat lämna pappret direkt till dem. Nu ville bygglovshandläggaren att vi skulle skicka den med posten istället för att hon skulle skicka även den med internposten, så vi fick lov att ta med den hem igen och leta reda på kuvert & frimärke. Så då blev det en dags fördröjning med det, men i torsdags så postade vi den i alla fall, så vi får väl hoppas att de är nöjda med det.