I slutet av förra veckan så fick vi offerten på kakelsättningen.

Materialet kommer från Kakelmässan och arbetet utförs av Storsjökakel.

Summa summarum så ville de ha +16 000 kr för material och +11 000 kr (20 h x 550 kr/h) för extra arbete. Totalt + 27 000 kr mot produktionskalkylen.

För det första: 20 timmar i extra arbetstid?! Hur lång tid är det egentligen budgeterat för att lägga kakel och klinker? Är det bara jag som helt okunnig som tycker att det inte borde ta mer än några dagar totalt för alltihop? 20 timmar är liksom en halv arbetsvecka med extra arbete!

När det gäller material så visste vi att plattorna vi valde låg något över budget, så att att det skulle bli en extrakostnad för material visste vi. Men det blev ändå lite i saftigaste laget, så här behöver vi revidera lite. Kan vi hålla oss till max +10 000 kr vore det skönt. Och det är framförallt plattorna till hallen och tvättstugan som låg långt över budget, så där blir det definitivt något billigare.

Dessutom – om man googlar plattorna var för sig så känns det som vi kan hitta dem för ca 50 kr billigare/sort på olika nätbutiker kontra att köpa exakt samma via Kakelmässan. Ingen rabatt på kakelplattor via Eksjöhus alltså. Men är det värt bekymret att köpa hem själva?