Nu har dräneringsrören (de svarta) och dagvattenrören (de tegelröda) kommit på plats.

För alla – likt mig – som inte har reflekterat över skillnaden mellan dessa två typer av rör och deras uppgifter:

Dräneringsrör placeras runt huset utanför betongplattans kantelement och under bottenplattans lägsta punkt. Dräneringsrören leder bort vatten från dräneringen till dräneringsbrunnen eller en stenkista. Vattnet man vill få bort kan vara ytvatten som infiltreras ner i marken samt grundvatten som tränger upp ur marken. Dräneringsrören ska ha en underkant som gör att det lokala grundvattnet kan stiga och ändå inte utsätta husgrunden för fukt och vatten.

Dagvattenrör leder bort regnvatten från taket. Dagvattenrören tar emot vattnet direkt från hängrännor och stuprör till någon av följande lösningar:

  • Stenkista. Det är viktigt att man helst leder dagvattnet till en annan stenkista än dräneringsvattnet för att sprida belastningen på de olika dräneringslösningarna vid stora mängder nederbörd
  • Kommunala nätet. /…/
  • Stuprörsförlängning eller rännsten. /…/

 

Vi ska ha stenkista, men de verkar köra båda rörsystemen till samma stenkista:

  • Garage: stuprören (vi ska bara ha stuprör i framkant av garaget) kopplar på dräneringsrören som går runt garaget. Så de dräneringsrören blir dagvattenrör när de går fram mot huset.
  • Det sista som sker innan rören går ner i dräneringsbrunnen är att dräneringsrören kopplas ihop med dagvattenrören.

Och anledningen till att de inte grävde ner dem är att de tydligen inte behövde grävas ner som jag tänkt mig, utan de lägger dem i marknivå och fyller sen på med grus ovanpå!

Viktigt att tänka på med dräneringsrören

  • Ett problem man vill undvika är att dräneringen ligger för högt. Dvs man måste säkerställa att dräneringsröret ligger under betongplattans nedre kant.

Alltså, bilden (tagen 24/4) till höger visar ett av hörnen på huset och är uppmärkt med (uppifrån) Fg, F2 & FT.

  • Fg vet vi är färdig golvhöjd. Den märkningen är en del av utstakningen.
  • FT verkar vara fast botten eller något i den stilen.

 

Bilden (från idag) till höger: Dränerings- och dagvattenrören är lagda och det är grusat upp till F2.

  • F2 är gissningsvis den nivå där kantelementen och isoleringen till grunden ska ligga.

Än så länge är det bara rören som är hjälpligt övergrusade, gissningsvis är det grusning av hela bottenplattan upp till F2 som står näst på tur.

 

Faktakälla: http://www.husgrunder.com/ny-husgrund/vatten-och-avlopp/