I huset har både tilluften för kaminen (extra armering för att förstärka golvet under kaminen) samt kall- och varmvattenrör dragits genom isoleringen. Jag fick ingen bra bild på vattenledningarna, men det går kanske att ana att det bara är det ena vattenröret som syns i isoleringen. Varmvattenröret (det gråa strecket till höger) ligger fräst i det övre lager isolering, medan kallvattenröret (till vänster, det som ”bara” sticker upp, men där inte själva ledningen dit syns) ligger mellan de två övre lagen av isolering (totalt är det 40 cm isolering). Det gör att varmvattnet får extra värme av golvvärmen medan kallvattnet isoleras från golvvärmen för att det ska hållas kallt. Avloppet går som sagt var ner i grusbädden under all isolering.

 

De har även märkt ut innerväggarna i huset med röda streck – så här ser ni till exempel toaletten på bottenvåningen. Känns väldigt litet måste jag erkänna…

Runt grunden har de lagt ett lager isolering (så att tjälen inte ska krypa ner i gruset och in under huset) och grusat upp mot fasadkanten runt halva garaget och baksidan av huset. De har även grusat en gång mellan garagedörren och groventrén, samt grävt bort jordhögen och jämnat ut marken i vinkeln mellan hus och garage – nu går det att ana att det ska bli gräsmatta här någon gång i framtiden.

 

I garaget har golvbrunnen och metallblecken som ska skydda betongen när vi kör in med bilen (vet inte om de har något särskilt namn) kommit på plats.