Kategori: Omgivningarna (sida 2 av 2)

Sånghusvallen – etapp fyra släppt!

Den 11 oktober, samma dag som vi fick vårt leveransbesked, fick vi även hem ett brev från Krokoms kommun (vi står i tomtkö även där) där det står att vi ska anmäla intresse för tomterna i Sånghusvallen etapp 4.

Tomterna där är lite dyrare än vår, 525 000 kr, men då ingår t.ex. även nybyggnadskarta. Och de är större – 1 200-1 500 m2, jämfört med vår ”lilla” tomt (1 067 m2).

Så känner ni er inspirerade och vill bygga eget samt vill bli grannar med oss – passa på nu!

Då hamnar ni dessutom på ”rätt” sida kommungränsen och får plats i Sånghusvallens förskola. Eller om ni inte har barn själva kanske ni kan överlåta en plats till oss 😀

Brittsbo och omgivningarna

Etapp fyra är den nordligaste av Brittsbos fem etapper. Norrut (egentligen nordväst) sträcker sig detaljplanen ända bort till E14, men bostadsområdet avgränsas med en rejäl remsa ”naturmark” (det vill säga ”skog” på vanlig svenska). Genom skogen förbereder de en cykelväg som kommer gå från Sånghusvallen, förbi hörnet på tomt I (den syns utritad på kartan i Tomt E, Brittsbo etapp 4), bort över E14 och in i Lugnviks industriområde.

Ett visst trafikbrus från E14 hörs när man är på tomten idag. Hur mycket av det som kommer höras och – framförallt – om det kommer upplevas som störande efter tomterna ovanför oss bebyggs är svårt att veta exakt i dagsläget. Det är antagligen inte särskilt sannolikt, men även om det skulle höras mycket så får man säga som de som bor längs järnvägen ”man vänjer sig väldigt snabbt vid det”.

Tomterna i den kommande, femte etappen, ligger som ett ”komma” (dvs som ett bakvänt C) lite snett sydöst om etapp fyra på detaljplanen, med början från Sånghusvägen ovanför etapp ett (där det också är reserverat mark för förskola, men som sagt var så är det lite tveksamt hur det blir med den) och sen runt ett fyllnadsområde (blivande pulkabacke!) och avslutas mitt för Gråsparvvägen . Det kommer bli ”ca 15 villatomter” i etapp 5 som kommer släppas till tomtkön ”inom kort” enligt kommunens hemsida. Så blir ni sugna på att flytta hit, så registrera er i tomtkön och slåss om möjligheten att få bygga ert drömhus där 😉

Bortom  etapp 5 så ligger Lugnviks elljusspår, med tillhörande skogsparti, vilket hindrar Brittsbo att växa samman med Lugnvik och stan åt det hållet.

Söderut så har vi de tre tidigare etapperna av Brittsbo, Polaris och Åsvägen. Nedanför Åsvägen ligger i sydöst bortre Lugnvik, rakt nedanför Thoréns maskiner och i sydväst ligger Byskogen i Krokoms kommun. Nedanför dessa ligger järnvägen och till sist Storsjön, med möjlighet till bad varma dagar!

Västerut ligger som sagt var kommungränsen alldeles bakom vår tomt. Just precis längs gränsen har både Krokom & Östersund reserverat några meter ”naturmark” (dvs skog) på vardera sida. Men sen har Krokom slagit på stort och byggt villaområdet Sånghusvallen på sin sida gränsen.

Så ”närmaste granne” (förutom skogen) åt väster blir Sånghusvallens nya förskola i Krokoms kommun och blivande Sånghusvallen etapp 4 med 36 villatomter. Det är dessutom redan klart att Sånghusvallen kommer byggas vidare västerut i en etapp 5. Och i den fördjupade översiktsplanen till Åsbygden nämns att Krokom tänker sig en framtid med fortsatt utbyggnad tills Sånghusvallen byggs ihop med Stallbacken och blivande området Blomsterhagen. Så åt det hållet kommer det växa och byggas i många år framöver.

Nyare inlägg »
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com