Tillsammans med papperna för det slutliga avropet så kom även en preliminär beräkning av energiförbrukning.

Eksjöhus skriver att de har tagit hänsyn till att vi bor i Östersund, vårt val av värmepump (bergvärme) och ventilation (FTX). Och använt schabloner för utomhustemperatur (årsmedel: 3,3 grader; osäker på hur korrekt det är, enligt en rapport från länsstyrelsen så ligger årsmedel i Jämtland på 1,9 grader 1990-2010), inomhustemperatur (21 grader), att hur mycket vi ska befinna oss i huset (14 h/dygn) och för hur mycket tappvarmvatten vi ska förbruka per person (14 m3, 60 grader; inte alltför många badkarsfyllningar på det).

De har dessutom tagit sig frihet att räkna på att vi ska bli fyra i familjen (varje person beräknas avge 80 W personvärme). Har de tänkt att vi ska skaffa en inneboende, eller …?!

Det är krav från Boverket att vi gör en riktig energideklaration också, det vill säga att vi under 12 sammanhängande månader någon gång under de två första åren mäter den faktiska förbrukningen. Men till dess så ger energiberäkningen en fingervisning om var vi borde hamna på för nivå.

Beräknad energiförbrukning för uppvärmning, varmvatten och ventilation (dvs elförbrukning exklusive hushållsström) landar på 50 kWh/m2 och år. Kravet för nybyggnation är 95 kWh/m2 och år. Detta ger energiklass B. Skulle vi komma under 47,5 kWh/m2 och år (<50% kravet vid nybyggnation) så skulle vi få ett A-klassat hus.

Så, hur sparar vi 2,5 kWh/m2 under ett år? 2,5 kWh låter ju inte så mycket, men huset är 181 m2, så 2,5 kWh/m2 * 181 m2 = 452,5 kWh som måste sparas. Det är nästan en halv MWh! Sänker inomhustemperaturen och går i raggsockor och tjocktröja? Blir asketer och duschar i kallvatten? Bara köper utemat och undviker att använda spis, mikro och ugnen? Köpa nya kläder konstant för att undvika att använda tvättmaskin och torktumlare? Äta på papptallrikar för att slippa köra diskmaskin?