Nu har vi fått leverans av matjord! Fyra lastbilslass med släp. Två lass i fredags och två till igår.

Det råder lite skilda uppfattningar om hur mycket jord som går åt beroende på vilken leverantör/entreprenör du frågar.

Det alla är (verkar vara) överens om är att man ska ha minst 10 cm matjord. Men om det innebär att vi ska lägga på 10 cm eller om vi behöver lägga på 15-20 cm för att det ska bli ca 10 cm när man har vältat jorden råder det däremot delade meningar om.

Vi räknar med upp till 700 m2 gräsmatta. Så beroende på vilken av modellerna vi ska räkna på behöver vi mellan 70 och 140 m3. Nu kompromissade vi med 100 m3 (eller 96 m3 för att vara exakt) och hoppas det ska räcka.

Nu saknas bara en grävmaskin för att jämna till marken och sprida ut jorden, innan vi kan så gräsfrö…