Nybyggnadskarta/Situationsplan:

Situationsplan

A-ritning från Eksjöhus (kan komma att revideras inför slutlig beställning):

Bygglovsritning

Köksritning från Vedum:

kok-slutgiltig-ritning